plan cul gratuit - plan cul toulouse - voyance gratuite amour

Add: 14 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM

Call: (028) 38295723 | Email: admin@nhidong2.com

Trang chủ

Kết nối nhi đồng 2

Nơi nhân viên bệnh viện Nhi Đồng 2 có thể chia sẻ những thông tin trong công việc, chuyên môn, kinh nghiệm...

Quản lý công việc

Nơi công văn đến được chuyển tới các khoa/phòng. Vui lòng cập nhật để nhận công văn sớm nhất.

Văn bản mẫu

Nơi lưu trữ tất cả các mẫu văn bản tại bệnh viện Nhi Đồng 2. Đề nghị các khoa, phòng sử dụng các văn bản mẫu này trong công việc.

Quy trình

Tất cả các công văn, tờ trình, thư mời, ... của bệnh viện Nhi Đồng 2, được văn thư cho số và lưu trữ.

Công văn Đến

Nơi công văn đến được chuyển tới các khoa/phòng. Vui lòng cập nhật để nhận công văn sớm nhất.

Công văn Đi

Tất cả các công văn, tờ trình, thư mời, ... của bệnh viện Nhi Đồng 2, được văn thư cho số và lưu trữ.

Thông báo

Tất cả các Thông báo,... của các khoa phòng lưu ở đây.

Kế hoạch

Tất cả các công văn, tờ trình, thư mời, ... của bệnh viện Nhi Đồng 2, được văn thư cho số và lưu trữ.

Quyết định

Các Quyết định sau khi được văn thư cho số, có dấu được tải lên và lưu ở đây. Lưu tất cả hợp đồng mua bán, cho thuê, hợp tác,...

Hợp đồng

Các Quyết định sau khi được văn thư cho số, có dấu được tải lên và lưu ở đây. Lưu tất cả hợp đồng mua bán, cho thuê, hợp tác,...

Thương thảo hợp đồng

Các Quyết định sau khi được văn thư cho số, có dấu được tải lên và lưu ở đây. Lưu tất cả hợp đồng mua bán, cho thuê, hợp tác,...

biên bản Bàn giao,
Biên bản Nghiệm thu, thanh lý

Các Quyết định sau khi được văn thư cho số, có dấu được tải lên và lưu ở đây. Lưu tất cả hợp đồng mua bán, cho thuê, hợp tác,...

Quản lý chất lượng và An toàn người bệnh

Nơi nhân viên bệnh viện Nhi Đồng 2 có thể chia sẻ những thông tin trong công việc, chuyên môn, kinh nghiệm...

Phác đồ điều trị

Nơi công văn đến được chuyển tới các khoa/phòng. Vui lòng cập nhật để nhận công văn sớm nhất.

Bảo hiểm y tế

Tất cả các công văn, tờ trình, thư mời, ... của bệnh viện Nhi Đồng 2, được văn thư cho số và lưu trữ.

Kiểm tra bệnh viện

Nơi nhân viên bệnh viện Nhi Đồng 2 có thể chia sẻ những thông tin trong công việc, chuyên môn, kinh nghiệm...

Thư viện Y học

Nơi công văn đến được chuyển tới các khoa/phòng. Vui lòng cập nhật để nhận công văn sớm nhất.

Đào tạo

Tất cả các công văn, tờ trình, thư mời, ... của bệnh viện Nhi Đồng 2, được văn thư cho số và lưu trữ.

Nghiên cứu khoa học

Nơi nhân viên bệnh viện Nhi Đồng 2 có thể chia sẻ những thông tin trong công việc, chuyên môn, kinh nghiệm...

Công tác tuyến

Nơi công văn đến được chuyển tới các khoa/phòng. Vui lòng cập nhật để nhận công văn sớm nhất.

Kiểm soát nhiễm khuẩn

Tất cả các công văn, tờ trình, thư mời, ... của bệnh viện Nhi Đồng 2, được văn thư cho số và lưu trữ.