plan cul gratuit - plan cul toulouse - voyance gratuite amour

Add: 14 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM

Call: (028) 38295723 | Email: admin@nhidong2.com

Công văn số: vi du – đây là test


Số/Ký hiệu văn bản
  vi du
Số phiếu giải quyết văn bản đến
  39,217,419
Nội dung trích yếu công văn
  đây là test
Sao gửi lãnh đạo
 

  • Giám đốc – BS Trịnh Hữu Tùng
  • Phó Giám đốc – BS Lê Thị Minh Hồng
  • Phó Giám đốc – BS Phạm Ngọc Thạch

Khoa/phòng chịu trách nhiệm chính
 

  • Phòng CĐT
  • Phòng TCCB
  • Văn phòng BGĐ

Hỗ trợ/phối hợp thực hiện
 

  • Văn phòng BGĐ

Ngày văn thư nhận công văn
  12/12/2019
Ngày chuyển công văn cho các khoa/phòng thực hiện
  12/12/2019
Ngày hết hạng xử lý
  13/12/2019
Công văn đính kèm
 

Have any Question or Comment?

Trả lời