plan cul gratuit - plan cul toulouse - voyance gratuite amour

Add: 14 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM

Call: (028) 38295723 | Email: admin@nhidong2.com

Công văn số: vi du 10 – 14 Lý Tự Trọng


Số/Ký hiệu văn bản
  vi du 10
Số phiếu giải quyết văn bản đến
  44,251,212,313
Nội dung trích yếu công văn
  14 Lý Tự Trọng
Sao gửi lãnh đạo
 

  • Ban giám đốc
  • Giám đốc – BS Trịnh Hữu Tùng

Khoa/phòng chịu trách nhiệm chính
 

  • Phòng KHTH
  • Văn phòng BGĐ
  • Đoàn Thanh niên

Hỗ trợ/phối hợp thực hiện
 

  • Phòng CTXH
  • VP. Công Đoàn
  • Văn phòng BGĐ

Ngày văn thư nhận công văn
  18/11/2019
Ngày chuyển công văn cho các khoa/phòng thực hiện
  18/11/2019
Ngày hết hạng xử lý
  19/11/2019
Công văn đính kèm
 

Have any Question or Comment?

Trả lời