plan cul gratuit - plan cul toulouse - voyance gratuite amour

Add: 14 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM

Call: (028) 38295723 | Email: admin@nhidong2.com

vi du 2


Hiện nay, hệ thống công nghệ thông tin tại bệnh viện đã đi vào ổn định. Bệnh viện đã đầu tư cơ sở hạ tầng cho việc tiếp nhận, truyền tải và xử lý số liệu, tạo điều kiện tốt nhất cho các ứng dụng phần mềm chuyên môn và quản lý của bệnh viện hoạt động. Bên cạnh đó, bệnh viện cũng phối hợp với một số công ty phát sóng Wifi giúp cho nhân viên y tế và thân nhân bệnh nhi truy cập Internet để tra cứu, tiếp cận thông tin – đáp ứng nhu cầu ngày càng phát triển của xã hội.

Hiện tại, việc bao phủ sóng Wifi chưa được triển khai đầy đủ trong toàn bệnh viện. Vì vậy, bệnh viện luôn khuyến khích, hỗ trợ những nơi chưa có Wifi để nhân viên y tế có điều kiện tiếp cận, truy cập Internet. Tuy nhiên, một số khoa, phòng/ cá nhân đã tự kết nối thiết bị phát Wifi vào hệ thống mạng của bệnh viện để truy cập Internet, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự ổn định của hệ thống mạng máy tính trong toàn bệnh viện. Hậu quả là nhiều máy vi tính đang chạy phần mềm nội viện, kê toa, viện phí, … bị mất kết nối với máy chủ (do thiết bị phát Wifi vừa kết nối vào chiếm quyền cấp IP), làm gián đoạn hoạt động khám chữa bệnh tại bệnh viện.

Phòng Quản lý chất lượng đề nghị các khoa, phòng Tuyệt đối không tự ý kết nối các thiết bị mạng: Wireless Router, Switch… vào hệ thống mạng bệnh viện. Các khoa phòng hoặc cá nhân tự kết nối thiết bị phát Wifi làm ảnh hưởng đến hoạt động khám chữa bệnh tại bệnh viện sẽ phải chịu trách nhiệm trước Ban Giám Đốc và phòng Tổ chức cán bộ.

Have any Question or Comment?

Trả lời